Project information

Project information
Dermatology (Derma)

Project Identification
MUNI/A/1584/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je získávat nové vědecké informace v oblasti závažných dermatóz se zaměřením na nové etiopatogenetické poznatky s přesahem do diagnostiky a terapie těchto onemocnění. Výzkum zahrnuje tři programy I. Dermatovenerologické kliniky LF MU, které se zaměřují na autoimunitní bulózní onemocnění, vliv mikrobiomu na kožní zánět a dermatoonkologii. Do projektu budou zapojeni studenti doktorských programů Dermatovenerologie a také pregraduální studenti Lékařské fakulty.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info