Project information
Vývoj a implementace databáze profilů pacientů s poruchou autistického spektra s cílem podpořit výzkumné účely

Project Identification
MUNI/A/1613/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vytvořit komplexní databázi profilů pacientů s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Vzhledem k rostoucímu výskytu poruch autistického spektra a jejich rozmanitým projevům je identifikace vhodných účastníků výzkumu náročná. Díky kategorizaci relevantních informací, jako jsou diagnostické výsledky, perinatální anamnéza a genetické výsledky, databáze zefektivní proces výběru účastníků, čímž se zvýší přesnost a efektivita budoucích výzkumných projektů. Zdrojem dat pro databázi bude zejména nemocniční informační systém a přímý zápis na žádost zákonného zástupce pacienta.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info