Informace o projektu
Vývoj a implementace databáze profilů pacientů s poruchou autistického spektra s cílem podpořit výzkumné účely

Kód projektu
MUNI/A/1613/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Cílem projektu je vytvořit komplexní databázi profilů pacientů s diagnózou poruchy autistického spektra (PAS). Vzhledem k rostoucímu výskytu poruch autistického spektra a jejich rozmanitým projevům je identifikace vhodných účastníků výzkumu náročná. Díky kategorizaci relevantních informací, jako jsou diagnostické výsledky, perinatální anamnéza a genetické výsledky, databáze zefektivní proces výběru účastníků, čímž se zvýší přesnost a efektivita budoucích výzkumných projektů. Zdrojem dat pro databázi bude zejména nemocniční informační systém a přímý zápis na žádost zákonného zástupce pacienta.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info