Project information
Preclinical and clinical research of the Department of Pharmacology in the field of biotransformation of drugs, behavioural neuropsychopharmacology and personalized pharmacotherapy in oncology (PharmRes)

Project Identification
MUNI/A/1580/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Výzkumné zaměření Farmakologického ústavu LF MU (FarmÚ) spadá do kategorie preklinického výzkumu a aplikované klinické farmakologie Výzkumná témata lze rozdělit do 3 hlavních oblastí 1) farmakokinetika potenciálních antidepresiv přírodního původu 2) behaviorální neuropsychofarmakologie a 3) klinické studie léčivých přípravků v pediatrické a dospělé solidní onkologiiCílem v každé oblasti je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti, zahájení nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů. U preklinických studií se jedná zejména o experimenty se zaměřením na zapojení endokanabinoidního systému do regulací biotransformačních enzymů a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o studium behaviorální neuropsychofarmakologie a neurobiologie závislostí, Parkinsonovy nemoci, deprese a metabolických nežádoucích účinů antipsychotik. Kromě behaviorálních metod využíváme NMR neurozobrazovací přístupy. Klinické studie se zabývají zejména výzkumnými tématy, které souvisí s personalizovanými designy klinicko-výzkumných protokolů v pediatrické a dospělé onkologii, výzkumem a vývojem léčiv pro moderní terapie včetně regulatorních výzev a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publications

Total number of publications: 6


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info