Informace o projektu
Preklinický a klinický výzkum Farmakologického ústavu v oblasti biotrasformace léčiv, behaviorální neuropsychofarmakologie a personalizované farmakoterapie v onkologii (PharmRes)

Kód projektu
MUNI/A/1580/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Lékařská fakulta

Výzkumné zaměření Farmakologického ústavu LF MU (FarmÚ) spadá do kategorie preklinického výzkumu a aplikované klinické farmakologie Výzkumná témata lze rozdělit do 3 hlavních oblastí 1) farmakokinetika potenciálních antidepresiv přírodního původu 2) behaviorální neuropsychofarmakologie a 3) klinické studie léčivých přípravků v pediatrické a dospělé solidní onkologiiCílem v každé oblasti je dokončit experimenty a studie v různé fázi rozpracovanosti, zahájení nových umožnit řešení disertačních a kvalifikačních prací studentů. U preklinických studií se jedná zejména o experimenty se zaměřením na zapojení endokanabinoidního systému do regulací biotransformačních enzymů a vývoje pokročilých analytických metod v oblasti terapeutického monitorování léčiv. Dále se jedná také o studium behaviorální neuropsychofarmakologie a neurobiologie závislostí, Parkinsonovy nemoci, deprese a metabolických nežádoucích účinů antipsychotik. Kromě behaviorálních metod využíváme NMR neurozobrazovací přístupy. Klinické studie se zabývají zejména výzkumnými tématy, které souvisí s personalizovanými designy klinicko-výzkumných protokolů v pediatrické a dospělé onkologii, výzkumem a vývojem léčiv pro moderní terapie včetně regulatorních výzev a problematikou dostupnosti a off-label použití léčiv v pediatrické onkologii. Členy výzkumných týmů jednotlivých skupin tvoří pregraduální a zejména postgraduální studenti 3 oborových rad, jejichž vědecké aktivity mají být tímto projektem podpořeny.

Publikace

Počet publikací: 8


Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info