Project information

Project information
Digital research of religion: a long-term perspective (DIGIVYN)

Project Identification
MUNI/A/1477/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem tohoto projektu je prohlubovat poznání v oblasti dlouhodobých historických procesů (demografických, politických, kulturních ale také enviromentálních) a jejich vlivu na náboženské tradice. Kvantitativní metody nám v dnešní době a v rámci digitálních humanitních věd umožňují odhalovat historické trendy (a zlomy v trendech) v oblasti náboženských tradic, které byly doposud tradiční historiografii do značné míry skryty. V rámci tohoto projektu specifického výzkumu pak budou rozvíjeny především metody: 1) datová religionistika; 2) prostorové modelování; 3) sémantická strojová analýza trendů a vztahů uvnitř náboženských textů; 4) modelování dat na časové ose. Tyto kvantitativní přístupy budou vždy ale zapracovány v rámci syntézy s etablovanými metodami v religionistice (např. pramenná kritika, historiografie). Tato metodologická skladba nám lépe umožní pozorovat otisky zásadních historických zlomů (katastrofy, politické krize, atd.) ve zkoumaných náboženstvích.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info