Informace o projektu

Informace o projektu
Digitální výzkum náboženství v dlouhodobé perspektivě (DIGIVYN)

Kód projektu
MUNI/A/1477/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem tohoto projektu je prohlubovat poznání v oblasti dlouhodobých historických procesů (demografických, politických, kulturních ale také enviromentálních) a jejich vlivu na náboženské tradice. Kvantitativní metody nám v dnešní době a v rámci digitálních humanitních věd umožňují odhalovat historické trendy (a zlomy v trendech) v oblasti náboženských tradic, které byly doposud tradiční historiografii do značné míry skryty. V rámci tohoto projektu specifického výzkumu pak budou rozvíjeny především metody: 1) datová religionistika; 2) prostorové modelování; 3) sémantická strojová analýza trendů a vztahů uvnitř náboženských textů; 4) modelování dat na časové ose. Tyto kvantitativní přístupy budou vždy ale zapracovány v rámci syntézy s etablovanými metodami v religionistice (např. pramenná kritika, historiografie). Tato metodologická skladba nám lépe umožní pozorovat otisky zásadních historických zlomů (katastrofy, politické krize, atd.) ve zkoumaných náboženstvích.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info