Project information

Project information
Identity, equivalence and otherness in Slavic languages, literatures and cultures (IESLK)

Projekt vzniká v přímé návaznosti na analogické projekty specifického výzkumu řešené na Ústavu slavistiky v předchozích letech, ale i na celkové srovnávací/konfrontační badatelské zaměření ústavu. Základním a prvořadým cílem projektu je podpora výzkumu nejmladší badatelské generace brněnských slavistů, tj. doktorandů různých slavistických oborů, podpora jejich zapojení do výzkumných úkolů pracoviště, vytvoření podmínek pro publikování výsledků tohoto výzkumu a především rozvoje jejich inovativních schopností, jimiž by tyto generace vytvořily novou etapu slavistického bádání, jako tomu bylo v případě jejich předchůdců. Projekt reaguje i na potřebu vytvářet nové dvojjazyčné a vícejazyčné slovníky slovanských jazyků, které navazují na dlouholetou lexikografickou slovanskou tradici a zároveň splňují současné požadavky na moderní specializované slovníky v různých oblastech lidského poznání a společenské praxe. Projekt vychází ze záměru využít materiálového potenciálu studentských závěrečných prací vytvořených v posledních letech v oblasti slovanských literatur, areálově-filologických studií a synchronního výzkumu slovanských jazyků a zaměřených na literární komparatistiku, translatologickou oblast, na výzkum recepce a reflexe slovanských literatur u nás a na popis a analýzu slovní zásoby a terminologie různých oblastí lidské činnosti.

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 10


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info