Project information

Project information
Current trends in economic and predictive modelling

Project Identification
MUNI/A/1535/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Economics and Administration

Cílem projektu je i nadále pokračovat v podpoře vědecko-výzkumných aktivit studentů magisterského a doktorského studia zaměřených na aktuální otázky a výzvy aplikované ekonometrie a ekonomického modelování. Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z let 2022 a 2023 a svou náplní se zaměřuje zejména na oblasti nástrojů a technik prediktivního modelování a na oblast metod strojového učení v oblasti rozpoznávání obrazu pro modelování ekonomické aktivit. Dalšími podpořenými aktivitami jsou výzkum a zahraniční výjezdy zaměřené na oblasti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s důrazem na roli heterogenních agentů a lidský kapitál, nástroje komplexního modelování vztahu monetární politiky a klimatických změn a na oblast mikroekonomického modelování pracující s nástroji a metodami behaviorální a experimentální ekonomie.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info