Informace o projektu

Informace o projektu
Současné trendy ekonomického a prediktivního modelování

Kód projektu
MUNI/A/1535/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Ekonomicko-správní fakulta

Cílem projektu je i nadále pokračovat v podpoře vědecko-výzkumných aktivit studentů magisterského a doktorského studia zaměřených na aktuální otázky a výzvy aplikované ekonometrie a ekonomického modelování. Projekt navazuje na projekty specifického výzkumu z let 2022 a 2023 a svou náplní se zaměřuje zejména na oblasti nástrojů a technik prediktivního modelování a na oblast metod strojového učení v oblasti rozpoznávání obrazu pro modelování ekonomické aktivit. Dalšími podpořenými aktivitami jsou výzkum a zahraniční výjezdy zaměřené na oblasti dynamických stochastických modelů všeobecné rovnováhy s důrazem na roli heterogenních agentů a lidský kapitál, nástroje komplexního modelování vztahu monetární politiky a klimatických změn a na oblast mikroekonomického modelování pracující s nástroji a metodami behaviorální a experimentální ekonomie.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info