Project information
Development of biorelevant dissolution methods for evaluation of distal GIT dosage forms

Project Identification
MUNI/A/1445/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Pharmacy

Disoluční test hraje klíčovou roli ve vývoji lékových formulací s řízeným uvolňováním. Tato specifická třída lékových forem je navržena tak, aby zajišťovala přesné a kontrolované uvolňování léčiva v organismu. Zkouška disoluce umožňuje kvantifikovat rychlost a rozsah uvolňování léčiva z jeho nosiče či matrice do okolního prostředí. Pro léky s řízeným uvolňováním je kritické zajistit, aby bylo dosaženo předpokládaného účinku v předem stanoveném časovém horizontu. Díky disolučním testům je možné důkladně analyzovat chování lékové formulace a ověřit, zda je schopna dodržet požadované parametry uvolňování.
Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci biorelevantní disoluční zkoušky pro hodnocení lékových formulací určených do distálních částí GIT. Cílem projektu je vytvořit inovativní metodologii, která bude zahrnovat fáze disoluce léku v prostředí simulujícím žaludeční a střevní tekutiny (např. enzymy, žlučové kyseliny). Výzkum bude zahrnovat návrh speciálních simulantů žaludeční a střevní tekutiny, které budou co nejvíce odpovídat fyziologickým podmínkám. Bude probíhat systematická analýza různých lékových formulací v těchto biorelevantních podmínkách. Výsledky budou sloužit k optimalizaci formulací léčiv pro dosažení maximálního terapeutického účinku.
Navrhovaný projekt představuje důležitý krok směrem k vylepšení vývoje a hodnocení lékových formulací s ohledem na biorelevantní podmínky trávicího traktu. Výsledky tohoto výzkumu mají potenciál zajistit mnohem přesnější náhled na uvolňování léčiva v živém systému, což v konečném důsledku znamená lepší zacílení parametrů samotné formulace, zeštíhlení in vivo studií, a z toho plynoucí nižší finanční náklady na vývoj.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info