Informace o projektu
Vývoj biorelevantních disolučních metod pro hodnocení aplikačních forem určených do distálních částí GIT

Kód projektu
MUNI/A/1445/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Farmaceutická fakulta

Disoluční test hraje klíčovou roli ve vývoji lékových formulací s řízeným uvolňováním. Tato specifická třída lékových forem je navržena tak, aby zajišťovala přesné a kontrolované uvolňování léčiva v organismu. Zkouška disoluce umožňuje kvantifikovat rychlost a rozsah uvolňování léčiva z jeho nosiče či matrice do okolního prostředí. Pro léky s řízeným uvolňováním je kritické zajistit, aby bylo dosaženo předpokládaného účinku v předem stanoveném časovém horizontu. Díky disolučním testům je možné důkladně analyzovat chování lékové formulace a ověřit, zda je schopna dodržet požadované parametry uvolňování.
Projekt se zaměřuje na vývoj a implementaci biorelevantní disoluční zkoušky pro hodnocení lékových formulací určených do distálních částí GIT. Cílem projektu je vytvořit inovativní metodologii, která bude zahrnovat fáze disoluce léku v prostředí simulujícím žaludeční a střevní tekutiny (např. enzymy, žlučové kyseliny). Výzkum bude zahrnovat návrh speciálních simulantů žaludeční a střevní tekutiny, které budou co nejvíce odpovídat fyziologickým podmínkám. Bude probíhat systematická analýza různých lékových formulací v těchto biorelevantních podmínkách. Výsledky budou sloužit k optimalizaci formulací léčiv pro dosažení maximálního terapeutického účinku.
Navrhovaný projekt představuje důležitý krok směrem k vylepšení vývoje a hodnocení lékových formulací s ohledem na biorelevantní podmínky trávicího traktu. Výsledky tohoto výzkumu mají potenciál zajistit mnohem přesnější náhled na uvolňování léčiva v živém systému, což v konečném důsledku znamená lepší zacílení parametrů samotné formulace, zeštíhlení in vivo studií, a z toho plynoucí nižší finanční náklady na vývoj.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info