Project information

Project information
Aktuální otázky a problémy v oblasti veřejnoprávních studií

Project Identification
MUNI/A/1573/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Cílem projektu je zkoumat aktuální otázky a problémy v oblasti veřejnoprávních studií, v souladu s výzkumnou strategií fakulty. Projekt umožní zapojeným doktorandům studujícím v programu Veřejnoprávní studia prohloubit jejich výzkum zejména v oblastech, na které se specializují ve svých dizertačních pracích. Jedná se o oblasti správního práva, finančního práva, práva životního prostředí, daňového práva a sociálního práva. Předmětem zkoumání bude jak oblast národního práva, tak přesahy do práva evropského a mezinárodního. Zkoumána bude především regulace de lege lata včetně judikatury, nicméně výsledky by měly být využity i v rámci legislativních prací. Výsledky projektu poslouží jako východisko pro dizertační práce doktorandů, posílí jejich odborný růst a uplatnění vně i uvnitř akademické sféry.

Publications

Total number of publications: 13


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info