Informace o projektu

Informace o projektu
Aktuální otázky a problémy v oblasti veřejnoprávních studií

Kód projektu
MUNI/A/1573/2023
Období řešení
1/2024 - 12/2024
Investor / Programový rámec / typ projektu
Masarykova univerzita
Fakulta / Pracoviště MU
Právnická fakulta

Cílem projektu je zkoumat aktuální otázky a problémy v oblasti veřejnoprávních studií, v souladu s výzkumnou strategií fakulty. Projekt umožní zapojeným doktorandům studujícím v programu Veřejnoprávní studia prohloubit jejich výzkum zejména v oblastech, na které se specializují ve svých dizertačních pracích. Jedná se o oblasti správního práva, finančního práva, práva životního prostředí, daňového práva a sociálního práva. Předmětem zkoumání bude jak oblast národního práva, tak přesahy do práva evropského a mezinárodního. Zkoumána bude především regulace de lege lata včetně judikatury, nicméně výsledky by měly být využity i v rámci legislativních prací. Výsledky projektu poslouží jako východisko pro dizertační práce doktorandů, posílí jejich odborný růst a uplatnění vně i uvnitř akademické sféry.

Publikace

Počet publikací: 13


Předchozí 1 2 Další

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info