Project information

Project information
Právo a technologie XII (PAT XII)

Project Identification
MUNI/A/1529/2023
Project Period
1/2024 - 12/2024
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Law

Předmětem projektu je další zkoumání vlivu a dopadu nových technologií na normativní regulaci v ČR, EU a v rámci mezinárodního práva, a to i v rámci unifikačních aktivit Rady Evropy a UNCITRAL. Kritická analýza rozhodnutí národních soudů a Soudního dvora EU je rovněž neoddělitelnou součástí zamýšleného projektu. Primárními oblastmi, kde je technologický vývoj nejmarkantnější, a které tak budou předmětem výzkumné činnosti, jsou zejména: právo duševního vlastnictví, právní informatika, kybernetická bezpečnost, otázky rozhodného práva v kyberprostoru, ochrana osobnosti, soukromí a osobních údajů online, e-commerce, on-line řešení sporů a regulace umělé inteligence a autonomních systémů. Odborná veřejnost bude s výsledky projektu seznámena formou prezentací na relevantních národních a mezinárodních konferencích a ve formě souboru odborných článků publikovaných mmj. v ústavním časopise Revue pro právo a technologie. Paralelně bude projekt cílit na zapojení nových studentů doktorského studia na ÚPT do neformálního týmu již kooperujících pracovníků a studentů Právnické fakulty Masarykovy univerzity, který se technologickými obory práva systematicky a dlouhodobě zabývá. Projekt Právo a technologie XII navazuje na předchozí projekt Právo a technologie XI (MUNI/A/1293/2022).

Publications

Total number of publications: 12


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info