Project information

Apnoea syndrome and cardiovascular diseases

Project Identification
IZ1818
Project Period
1/1994 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine
Cooperating Organization
St. Anne's University Hospital Brno
University Hospital Brno-Bohunice

Vztah syndromu spánkové apnoe a kardiovaskulárních chorob.Cíl je zjistit nemocné,trpící kombinací těchto chorob,zhodnotit možnost záchytu nemocných kardiovaskulárními chorobami,kdy příčinou je syndrom spánkové apnoe amulantními monitorovacími technikami.