Project information
Modeling, analysis, and verification (2024)

Projekt specifického výzkumu si klade za cíl podpořit výzkumnou činnost studentů doktorského a magisterského studia na FI MU. Projekt navazuje na výsledky projektů specifického výzkumu z let 2010-2023 a dále je rozvíjí. Navrhovaný projekt si klade za cíl podpořit výzkumné aktivity zúčastněných studentů a umožnit jim vycestovat na zahraniční partnerská pracoviště s cílem nabytí nových zkušeností. Zejména se jedná o výzkum a vývoj v oblastech použití formálních metod při modelování, analýze a verifikaci systémů: klasických a zejména náhodných systémů i nekonečně stavových, komplexních a softwarově intenzivních systémů a dalších i přírodně motivovaných systémů, zejména biologických. S biologií je rovněž úzce spjata další výzkumná oblast, jíž je analýza biomedicínského a medicínského obrazu, a to včetně nově vyvíjených metod analýzy a jejich validace, a následná nezbytná vizualizace pomáhající k pochopení vnitřních struktur sledovaných dat.

Projekt zejména pokrývá aktivity vedené pracovníky z Katedry teorie programování a z části Katedry vizuální informatiky

Sustainable Development Goals

Masaryk University is committed to the UN Sustainable Development Goals, which aim to improve the conditions and quality of life on our planet by 2030.

Sustainable Development Goal No.  4 – Quality education

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info