Project information

Project information
Molecular basic of microRNA biogenesis by RISC-loading complex

Investor logo
Project Identification
GA24-11491S
Project Period
1/2024 - 12/2026
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Central European Institute of Technology

Umlčování savčích genů je zprostředkováno mikroRNA (miRNA), které se podílejí na mnoha biologických funkcích, od vývoje po proliferaci buněk a rakovinu. Klíčovým krokem v dráze miRNA je zpracování a sestavení miRNA do velkého ribonukleoproteinového komplexu zvaného RISC. Objevily se modely procesu RISC-loading, ale strukturní základ tohoto procesu nebyl dosud určen. Naším cílem je zachytit kritické kroky biogeneze miRNA při procesu RISC-loading. V návaznosti na naše předchozí studie, v nichž jsme zachytili Dicer ve stavech výběru substrátu a štěpení, budeme nyní studovat stavy po štěpení a to, jak jsou tyto stavy modulovány regulačními proteiny. Objasníme mechanismus, jakým je dvouřetězcová miRNA předávána z Diceru do Argonautu, jak je jedno vlákno vybráno, aby se stalo zralou miRNA, a jak je správně naložený RISC uvolněn z RISC-loading komplexu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info