Project information
Competences in Language Education at Masaryk University - COMPACT (COMPACT)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.2.00/07.0442
Project Period
5/2009 - 5/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Language Centre

Projekt se zaměřuje na zkvalitnění a modernizaci výuky odborného a akademického cizího jazyka na Masarykově univerzitě (MU) a rozšíření jazykových kompetencí studentů v rámci akreditovaných studijních programů.
Projekt směřuje k vytvoření celistvého (kompaktního) systému jazykového vzdělávání na MU prostřednictvím těchto aktivit:
a) vytvoření nových a inovovace stávajících kurzů odborného a akademického jazyka, celkem 72 kurzů (AJ, FJ, NJ, RJ, ŠJ a latina),
b) vytvoření nových kurzů soft skills vyučovaných v cizích jazycích, celkem 26 kurzů (AJ, FJ, NJ, ŠJ),
b) modernizace systému testování,
c) zřízení virtuální jazykové studovny.
Cílovými skupinami jsou studenti devíti fakult MU a zaměstnanci MU (akademičtí a ostatní pracovníci), celkem 8540 osob.
Jednotlivé aktivity budou realizovat odborníci v oboru jazykové výuky, zkušení lingvisté a pedagogové. Partnerem projektu je Česká společnost pro rozvoj lidských zdrojů (ČSRLZ).

Publications

Total number of publications: 33


Previous 1 2 3 4 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info