Project information
MechanoSPIM: Selective plane illumination microscopy for cell deformability analysis in drug screening and invasiveness assessment

Project Identification
NW24J-08-00035
Project Period
5/2024 - 12/2027
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Health of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Projekt "MechanoSPIM" navrhuje nový přístup ke studiu mechanických vlastností nádorových buněk, což je parametr důležitý pro invazivitu nádorů. V rámci projektu plánujeme vyvinout systém schopný měřit deformaci, aderenci a migraci buněk s vysokou robustností, což otevírá nové možnosti ve screeningu léčiv a výzkumu nádorů. Tato práce se soustředí na využití mikroskopie se selektivním rovinným osvětlením (SPIM) a systému indukce napětí při proudění ke studiu viskoelastických vlastností kultur nádorových buněk.
Projekt navazuje na naše předchozí zkušenosti s vývojem zařízení pro mechanofenotypizaci buněk pomocí kvantitativní fázové mikroskopie. V navrhovaném projektu chceme využít získávání obrazu pomocí SPIM, což přináší širší možnosti modifikace a větší flexibilitu pro různé typy buněčných vzorků. Náš různorodý výzkumný tým porovnává výsledky se zavedenými přístupy, jako je AFM, vyvíjí modely pro pochopení mechanických vlastností buněk a potenciálně také 3D kultur a analyzuje data pro účely scénáře screeningu léčiv. Kombinace pokročilých mikroskopických metod a metod stimulace průtoku nám navíc pomůže pochopit složité vztahy mezi buněčnou mechanikou a biologickými procesy.
Navrhované zařízení bude mít různé praktické využití a získané informace nám umožní nově pochopit, jak mechanické síly ovlivňují nádorové buňky. Tím se zlepší naše chápání jejich chování. Tyto nové poznatky budou užitečné pro zlepšení procesu testování léčiv a pomohou zpřesnit hodnocení invazivity nádorů. Naším cílem je využít tyto informace k vývoji přístupu vhodného pro objevování léků, výzkum nádorů a potenciálně také pro diagnostické nastavení.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info