Project information
Celebrity in the 21st century: identities and functioning (celebrity)

Project Identification
MUNI/CORE/0651/2024
Project Period
7/2024 - 6/2025
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem navrhovaného kurzu je seznámení studenty s různými podobami a fungováním celebrit v 21.století. Nadužívaný pojem s sebou nese hlavně negativní vyznění, jako označení něčeho povrchního, pomíjivého a neseriózního. Celebrity jsou však nezbytné pro fungování moderních zábavních, mediálních a sportovních průmyslů, včetně politiky, a plní důležitou sociální funkci. Tyto osobnosti nás nezajímají toliko pro svoje veřejné zásluhy nebo talent jako pro to, kým jsou, jak se chovají jako soukromí jedinci, jaké hodnoty ztělesňují a jaký životní styl staví na odiv. Pokud celebrity sledujeme, bavíme se o nich, ironizujeme je či kritizujeme, pak zároveň tříbíme a upřesňujeme naše vlastní stanoviska, postoje a zásady. I když jde "jen" o průhlednou košili Harryho Stylese.
V tomto kurzu si tedy nebudeme trénovat svou intelektuální nadvládu nad celebritami, ale budeme se snažit jim porozumět. Představíme si koncepty, které pro studium mediované slávy používáme, a jejich aplikaci si ukážeme na sérii případových studií. Ty zahrnou celé spektrum společensko-politických oblastí, do nichž celebrity zvlášť výrazně zasahují.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info