Project information
Communication and popularisation of scientific results in the digital environment (KOMPOP)

Project Identification
MUNI/IVV/0888/2024
Project Period
7/2024 - 6/2025
Investor / Pogramme / Project type
Masaryk University
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

V rámci studijního programu Teorie a dějiny filmu a audiovizuální kultury bakalářského i navazujícího magisterského stupně se studenti učí pracovat s řadou archivních materiálů, publikovaných pramenů, sekundární literatury nebo rozhovorů s pamětníky, které jim slouží pro zpracovávání seminárních a závěrečných diplomových prací. Navrhovaná inovace si prostřednictvím kombinace projektové a badatelsky-orientované výuky klade za cíl propojení práce s prameny, teoreticko-metodologického základu dohromady s teoretickými a praktickými dovednostmi pro prezentaci výzkumných dat v digitálním prostředí. Naplnění cíle mělo studentům umožní osvojení praktické kompetence zvyšující jejich budoucí možnosti uplatnění na pracovním trhu, inovovaný předmět se pro studenty bakalářského stane jedním z povinných.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info