Project information

Automatic powder X-ray diffractometer for various X-ray applications

Project Identification
IN96008
Project Period
1/1996 - 1/1996
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Vytvoření specializovaného pracoviště na na PřF MU s automatickým RTG-difraktometrem, pro kvalitativní a kvantitativní diagnostiku minerálních fází, výzkum struktury minerálů, studium změn fázového složení kovových multivrstev.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info