Project information

Mendel Centre fo Education in Biology, Biomedicine and Bioinformatics

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0186
Project Period
9/2009 - 8/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Mendelovo centrum pro vzdělávání v biologii, biomedicíně a bioinformatice" je určeno pregraduálním, postgraduálním studentům a akademickým pracovníkům, kteří působí nebo budou působit v oblasti VaV. Projekt je také zaměřen na talentované středoškolské studenty. Cílem projektu je zkvalitnění lidských zdrojů pro dynamicky se rozvíjející obory na pomezí biologie, medicíny a informatiky. V rámci projektu budou nově vytvořeny a inovovány kurzy "Moderní směry v aplikované buněčné biologii", "Základy molekulární biologie", "Real-time PCR", "Moderní technologie analýzy genomu", "Bioinformatika", "Biokatalýza" a "Buněčné manipulace", vytvořen nový pregraduální kurz pro rotační stáže doktorských studentů, vytvořena letní škola pro talentované středoškolské a vysokoškolské studenty. V Centru bude celoročně probíhat jazykový kurz odborné angličtiny pro pregraduální studenty a zaměstnance. Plánované aktivity budou realizovány zaměstnanci čtyř významných pracovišť Lékařské a Přírodovědecké fakulty.

Publications

Total number of publications: 2


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info