Project information

Nanobiotechnologies and biosensor for biointeraction studies - openning up the modern technology to researchers in biology (NANOBIOTECHNOLOGIE PRO BIOLOGY)

Investor logo
Project Identification
CZ.1.07/2.3.00/09.0167
Project Period
10/2009 - 9/2012
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Science

Cílem je zvýšit povědomí biologické veřejnosti o moderních metodách studia biomolekul a jejich interakcí s využitím biosensorů a nanobiotechnologických technik. Formou přednášek a navazujících praktických demonstračních kurzů (skupinových formou letních škol, individuálních) budou progresivní techniky studia kinetiky biokomplexů na makro až nanoúrovni představeny široké odborné veřejnosti z biologicky zaměřených pracovišť Masarykovy univerzity, zájemcům z dalších výzkumných a akademických institucí v Brně a vědeckovýzkumným pracovníkům biotechnologicky orientovaných firem v jihomoravském regionu. Významnou aktivitou bude zvýšení odbornosti pracovníků a studentů všech úrovní z Laboratoře biosensorů a nanobiotechnologií PřF MU. Tato aktivita bude mít formu pravidelných seminářů, rozšiřujících nejnovější poznatky z mezinárodních konferencí, praktických stáží a novinek odborné literatury a patentů. Se středoškolskými studenty bude projekt komunikovat přes multimediální dynamický web.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info