Project information
Ecological factors of the distribution of rodent adiasporomycosis

Investor logo
Project Identification
GA206/96/1060
Project Period
1/1996 - 1/1997
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Other MU Faculty/Unit
Faculty of Education
Cooperating Organization
Institute of Systems Biology and Ecology of the ASCR, v. v. i.

Adiasporomykóza (adiaspiromykóza) je plicní onemocnění savsců vyvolané mikroskopickou houbou Emmonsia parva var. crescens (systematicky blízce příbuzné jsou rody Blastomyces a Histoplasma), která žije saprofyticky v půdě a po inhalaci tvoří v plicích hostitele velké kulovité útvary zvané adiaspory. Drobní zemní hlodavci, zejména hlodavci (Rodentia), jsou velmi dobrým indikátorem přítomnosti této houby v půdě. Záměrem studie je posoudit, a to na základě vyšetření velkého množství ulovených hlodavců z rozličných ekosystémů, význam ekologických faktorů v distribuci E.parva var. crescens v přírodě. Ke sledovaným proměnným budou patřit faktory abiotické (nadmořská výška, klima, typ stanoviště, půdy) i biotické (vegetační pokryv, denzita populace hlodavců, její druhové a věkové složení, antropické vlivy). Syntetické zpracování bude uveřejněno formou monografie a vymezí oblasti a biotopy se zvýšenou pravděpodobností výskytu tohoto málo známého patogena savců včetně člověka.

Publications

Total number of publications: 5


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info