Project information

Ordinary Differential Equations, Qualitative Aspects and Formal Theory

Investor logo
Project Identification
GA201/93/0452
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Materials Physics of the ASCR, v. v. i.
Brno University of Technology

Budou vyšetřovány globální a kvalitativní vlastnosti obyčejných diferenciálních rovnic a jejich systémů. Hlavní pozornost bude věnována existenci asymptotickému chování různých typů řešení, oscilatoričnosti, ohraničenosti řešení, řešením s danou asymptotickou charakteristikou a budou studovány okrajové problémy typu Cauchy-Nicolettiho, Valée-Poussina s aplikacemi. Pozornost bude věnována i funkcionálním a funkcionálně diferenciálním rovnicím a reprezentaci funkcí. Dále budou studovány obecné systémy diferenciálních rovnic pomocí metod komutativní a diferenciální geometrie. Bude rozšířen a prohlouben systém přípravy PGS v oboru matematická analýza.

Publications

Total number of publications: 19


Previous 1 2 Next

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info