Project information
Adsorption and Condensation of Biopolymers and Their Components at Charged Interfaces

Investor logo
Project Identification
GA203/93/2372
Project Period
1/1993 - 1/1995
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Institute of Biophysics
J. Heyrovský Institute of Physical Chemistry of the ASCR, v. v. i.

Baze, nukleosidy, nukleotidy běžně se vyskytující v nukleových kyselinách a některé jiné biologicky významné molekuly mohou za určitých podmínek kondensovat na fázových rozhranních a vytvářet zde souvislý kompaktní film. Síly vedoucí k tvorbě tohoto filmu jsou podobného druhu jako síly, stabilizující dvojšroubicovou konformaci mativní DNA a významně se uplatňující při interakcích některých antibiotik, antivirových chemoterapeutik a cytostatik s DNA a při rozpoznávání úseků DNA lišících se složením sekvencí bazí. Bude sledován vliv substituentů baní a vnějšího prostředí na energii interakcí mezi molekulami, tvořícími kompaktní film. Kondenzace absorbovaných molekul a tvorba kompaktních filmů bude sledována na povrchu elektrod a na rozhraní dvou nemísitelných kapalin. Cílem projektu bude objasnit molekulární mechanismus interakcí biopolymerů s buněčnými membránami a s chemoterapeutiky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info