Informace o projektu
Adsorpce a kondenzace biopolymerů a jejich složek na nabitých fázových rozhraních

Logo poskytovatele
Kód projektu
GA203/93/2372
Období řešení
1/1993 - 1/1995
Investor / Programový rámec / typ projektu
Grantová agentura ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Přírodovědecká fakulta
Spolupracující organizace
Biofyzikální ústav AV ČR, v. v. i.
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i.

Baze, nukleosidy, nukleotidy běžně se vyskytující v nukleových kyselinách a některé jiné biologicky významné molekuly mohou za určitých podmínek kondensovat na fázových rozhranních a vytvářet zde souvislý kompaktní film. Síly vedoucí k tvorbě tohoto filmu jsou podobného druhu jako síly, stabilizující dvojšroubicovou konformaci mativní DNA a významně se uplatňující při interakcích některých antibiotik, antivirových chemoterapeutik a cytostatik s DNA a při rozpoznávání úseků DNA lišících se složením sekvencí bazí. Bude sledován vliv substituentů baní a vnějšího prostředí na energii interakcí mezi molekulami, tvořícími kompaktní film. Kondenzace absorbovaných molekul a tvorba kompaktních filmů bude sledována na povrchu elektrod a na rozhraní dvou nemísitelných kapalin. Cílem projektu bude objasnit molekulární mechanismus interakcí biopolymerů s buněčnými membránami a s chemoterapeutiky.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info