Project information
Multimediální cvičebnice psychometriky

Project Identification
FRVS/2490/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Cílem projektu je vytvořit multimediální materiály ve formě cvičebnice poskytující studentům praktické ukázky výpočtů prováděných v rámci aplikace psychometriky na reálná data získaná z psychologických testů a dotazníků. Především se bude jednat o praktické provádění ukázky nebo nácviku různých postupů analýzy položek, a to jednak pomocí jednoduchých úkonů v běžně dostupných spreadsheetech jako je např. Excel, jednak pomocí běžně dostupných statistických programů, jakými jsou např. Statistica nebo SPSS. Tyto ukázky mohou být užitečné pro každého, kdo by se chtěl zabývat tvorbou a ověřováním vlastností testů a dotazníků, tedy nejen pro studenty psychologie a psychology, ale i pro pedagogy a další akademické pracovníky.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info