Informace o projektu

Multimediální cvičebnice psychometriky

Kód projektu
FRVS/2490/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Cílem projektu je vytvořit multimediální materiály ve formě cvičebnice poskytující studentům praktické ukázky výpočtů prováděných v rámci aplikace psychometriky na reálná data získaná z psychologických testů a dotazníků. Především se bude jednat o praktické provádění ukázky nebo nácviku různých postupů analýzy položek, a to jednak pomocí jednoduchých úkonů v běžně dostupných spreadsheetech jako je např. Excel, jednak pomocí běžně dostupných statistických programů, jakými jsou např. Statistica nebo SPSS. Tyto ukázky mohou být užitečné pro každého, kdo by se chtěl zabývat tvorbou a ověřováním vlastností testů a dotazníků, tedy nejen pro studenty psychologie a psychology, ale i pro pedagogy a další akademické pracovníky.