Project information

Project information
Inovace předmětu Tibetská kniha mrtvých (TKM)

Project Identification
FRVS/2205/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Arts

Název projektu:
Multimediální výuka religionistiky: Inovace studijního předmětu Tibetská kniha mrtvých
b) Tématický okruh:
F5 Inovace společenskovědních a ekonomických studijních programů
c) Specifikace:
a Inovace předmětu stávajícího studijního programu
d) Příjmení, jméno a tituly řešitele:
Bělka Luboš, doc. PhDr. CSc.
e) Vysoká škola a fakulta:


Masarykova universita, Filozofická fakulta


g) Anotace:
Projekt navrhuje inovaci podoby stávajícího studijního předmětu (kurzu) RLB237 Tibetská kniha mrtvých, který řešitel přednáší na Ústavu religionistiky FF MU. Inovace spočívá v přepracování sylabu kurzu tak, aby zohledňoval změny ve struktuře studia, zejména s ohledem na ostatní specializované kurzy nabízené ústavem. Výuka faktografické náplně studijního předmětu bude výrazně usnadněna vytvořením multimediálního výukového CD. Součástí inovace bude také vytvoření elektronické databáze textů určené především studentům kurzu. V neposlední řadě projekt obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info