Informace o projektu

Informace o projektu
Inovace předmětu Tibetská kniha mrtvých (TKM)

Kód projektu
FRVS/2205/2010
Období řešení
1/2010 - 12/2010
Investor / Programový rámec / typ projektu
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Fakulta / Pracoviště MU
Filozofická fakulta

Název projektu:
Multimediální výuka religionistiky: Inovace studijního předmětu Tibetská kniha mrtvých
b) Tématický okruh:
F5 Inovace společenskovědních a ekonomických studijních programů
c) Specifikace:
a Inovace předmětu stávajícího studijního programu
d) Příjmení, jméno a tituly řešitele:
Bělka Luboš, doc. PhDr. CSc.
e) Vysoká škola a fakulta:


Masarykova universita, Filozofická fakulta


g) Anotace:
Projekt navrhuje inovaci podoby stávajícího studijního předmětu (kurzu) RLB237 Tibetská kniha mrtvých, který řešitel přednáší na Ústavu religionistiky FF MU. Inovace spočívá v přepracování sylabu kurzu tak, aby zohledňoval změny ve struktuře studia, zejména s ohledem na ostatní specializované kurzy nabízené ústavem. Výuka faktografické náplně studijního předmětu bude výrazně usnadněna vytvořením multimediálního výukového CD. Součástí inovace bude také vytvoření elektronické databáze textů určené především studentům kurzu. V neposlední řadě projekt obohatí knihovní fond fakulty, který je volně přístupný nejen studentům, ale také široké veřejnosti.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info