Project information

Comparison of the calciturbidite sedimentation in the Moravian Karst ,Ludmírov and Drahany development at the Devonian -Carbinoferous boundary

Investor logo
Project Identification
GA205/97/0318
Project Period
1/1997 - 1/1998
Investor / Pogramme / Project type
Czech Science Foundation
MU Faculty or unit
Faculty of Science
Cooperating Organization
Palacký University, Olomouc

Projekt je zaměřen na komplexní sedimentologické a stratigrafické zhodnocení kalciturbiditních sledů na Moravě v intervalu od svrchního devonu do spodního karbonu. Výzkum bude zahrnovat metody konodontové a foraminiferové biostratigrafie, detailní sedimentologii a faciální analýzu v terénní i laboratorní etapě, mikrofaciální analýzu a metodiky tafonomie a biofacií konodontů. Kalciturbiditní sledy tektonostratigrafických jednotek moravskoslezského devonu (drahanský vývoj, ludmírovský vývoj a vývoj Moravského krasu) budou zpracovány ve smyslu klasické sekvenční stratigrafie s důrazem na rozlišení faktorů řídících skladbu systémových traktů (tektonická vs. eustatická kontrola). Výsledkem studie bude model moravskoslezské pánve na hranici devon/karbon.

Publications

Total number of publications: 4


You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info