Project information

Vybavení laboratoře pro výuku Lékařské biologie s důrazem na rozvoj výuky v oblasti biomedicínských technologií

Project Identification
FRVS/171/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Medicine

Cílem projektu je vybavení molekulárně biologické laboratoře pro praktickou část výuky zajišťované Biologickým ústavem (BÚ) Lékařské fakulty Masarykovy univerzity v Univerzitním kampusu v Brně-Bohunicích (UKB). Přesunem do UKB získal BÚ dostatečný laboratorní prostor pro zřízení moderní molekulárně biologické laboratoře pro praktickou výuku. V souvislosti s těmito prostorovými změnami, bylo přistoupeno k zásadní inovaci obsahu praktické výuky z oblastí buněčné a molekulární biologie a genetiky.
Navrhovaný koncept předpokládá vybavení molekulárně biologické laboratoře v novém pavilónu A7 v Brně-Bohunicích vybranými přístroji. Tyto přístroje umožní výuku biologie, molekulární biologie a genetiky pro první ročníky oborů všeobecného a zubního lékařství, pro obor zdravotní laborant a pro obor biomedicínská technika a bioinformatika. Přístrojové vybavení laboratoře umožní vedle zkvalitnění všech stávajících úloh z molekulární a buněčné biologie také zavedení dvou úloh nových. V současné době je nezbytné provádět některé úlohy pouze demonstrativně, další úlohy jsou zajišťovány na úkor omezení pracovní činnosti ve výzkumných, pro výuku improvizovaných, prostorách.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info