Project information

Rozvoj infrastruktury informačních systémů MU (Rozvoj informačních systémů)

Project Identification
ROZV/7/1/2010
Project Period
1/2010 - 12/2010
Investor / Pogramme / Project type
Ministry of Education, Youth and Sports of the CR
MU Faculty or unit
Faculty of Informatics

Projekt zajišťuje rozvoj infrastruktury informačních systémů MU v oblastech datové sítě a její bezpečnosti, úložných kapacit komplexu univerzitních počítačových studoven, centrálních výpočetních a ukládacích kapacit pro centrálně poskytované služby a pro informační systém IRIS.
Pozornost je také věnována rozvoji systémů správy budov (BMS), licencování statistického softwaru a rozvoji studijního informačního systému.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info