Publication details

Vliv atomoxetinu na agresivitu v modelu konfliktních sociálních interakcí u myší

Investor logo
Authors

MÁCHALOVÁ Alena ŠLAIS Karel ŠULCOVÁ Alexandra

Year of publication 2012
Type Conference abstract
Citation
Description Atomoxetin (TMX) je látka zařazená do třídy selektivních inhibitorů reuptaku noradrenalinu a používaná v terapii ADHD u dětí a dospívajících. Přestože patří mezi dobře snášená léčiva, byla zaznamenána indukce agresivního chování u některých pacientů užívajících TMX. Cílem naší studie bylo ověřit vliv akutních dávek TMX na agresivitu a plachost v experimentu na zvířeti.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info