Publication details

Otevřené 3D formáty a jejich využití v geoinformatice

Authors

HERMAN Lukáš

Year of publication 2013
Type Appeared in Conference without Proceedings
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Hlavním smyslem otevřených souborových formátů je zajištění interoperability mezi různými aplikacemi. Při tvorbě a používání otevřených formátů je důležitá zejména jejich standardizace, a to především z důvodu jejich jednoznačné identifikace. Tento příspěvek se zaměřuje na formáty používané pro 3D modelování krajiny, měst nebo budov. K tomuto účelu jsou využívány standardy organizací ISO (International Organization for Standardization), OGC (Open Geospatial Consortium) a Khronos Group. Konkrétně se jedná o formáty VRML (Virtual Reality Modeling Language), X3D (eXtensible 3D), KML (Keyhole Markup Language), CityGML (City Geography Markup Language) a COLLADDA (COLLAborative Design Activity). Zde zmíněné formáty jsou podporovány jak v GIS aplikacích, tak v programech pro zpracování počítačové grafiky. Rovněž jsou popsány možnosti použití vlastních transformací pomocí XSLT (eXtensible Stylesheet Language Transformations).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info