Publication details

Plasmatická membrána, jaderný obal: struktura a vzhled po ovlivnění ultrazvukem

Authors

VAŠKOVICOVÁ Naděžda ŠKORPÍKOVÁ Jiřina JANISCH Roman

Year of publication 2013
Type Conference abstract
Citation
Description V příspěvku byl hodnocen účinek terapeutického ultrazvuku na strukturu buněčných membrán buněk HL-60. Z hodnocených membránových struktur (plasmatické membrány a jaderného obalu) se současně nejvýrazněji projevilo ovlivnění po aplikaci terapeutického ultrazvuku o frekvencí 3 MHz v kontinuálním a impulsním režimu, zatímco po ovlivnění suspenze frekvencí 1 MHz jsou výraznější změny jen v plasmatické membráně. Právě zvlnění membrány, velký počet vznikajících membránových výběžků nebo nepravidelný výskyt membránových proteinů je sice významným ukazatelem stupně ovlivnění, ale vzniklé struktury nelze kvantitativně hodnotit.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info