Publication details

Komunity, sítě a spolupráce. 20 pohledů pro knihovny

Authors

VÍCHOVÁ Eva

Year of publication 2012
Type Monograph
Citation
Description Pohledy 21 autorů na problematiku komunit, sítí a spolupráce nejen v knihovnách. Kniha nás provádí tématem od uchopení konceptu komunitní knihovny, přes poznávání potřeb lokálních komunit i globálních sítí, zapojení online nástrojů, problematiku nových přístupů ve vzdělávání až po navazování (mezi)oborové spolupráce.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info