Publication details

ValDat - databáze valenčních charakteristik taxonů makrozoobentosu v ČR

Authors

JARKOVSKÝ Jiří KUBOŠOVÁ Klára ZAHRÁDKOVÁ Světlana BRABEC Karel BOJKOVÁ Jindřiška BARTŮŠEK Pavel BEDNÁŘOVÁ Zdenka LITTNEROVÁ Simona

Year of publication 2009
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Description Software Valdat je určen pro práci s výsledky projektu VaV SP/2e7/08. Software umožňuje výběr taxonů, vykreslení jejich valenční závislostí na různých podmínkách prostředí, poskytuje také číselné výstupy z valenčních modelů.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info