Publication details

Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria

Title in English Ovarian stimulation and risk of ovarian cancer
Authors

CRHA Igor POSPÍCHALOVÁ Vendula VENTRUBA Pavel ŽÁKOVÁ Jana KRAJČOVIČOVÁ Renáta

Year of publication 2013
Citation
Description Možný vliv ovariální stimulace na vznik karcinomu ovaria je intenzívně sledován déle než padesát let. Existuje velký počet studií různé kvality s rozdílnými výsledky a jejich mnohdy účelovou interpretací. Pro racionální posouzení možné souvislosti mezi léčbou neplodnosti a karcinomem ovaria přináší nové poznatky molekulární biologie a genetika. Cílem práce je presentovat současné na důkazech založené studie a nové informace o patogenezi karcinomu ovaria.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info