Informace o publikaci

Ovariální stimulace a riziko karcinomu ovaria

Autoři

CRHA Igor POSPÍCHALOVÁ Vendula VENTRUBA Pavel ŽÁKOVÁ Jana KRAJČOVIČOVÁ Renáta

Rok publikování 2013
Druh Vyžádané přednášky
Citace
Popis Možný vliv ovariální stimulace na vznik karcinomu ovaria je intenzívně sledován déle než padesát let. Existuje velký počet studií různé kvality s rozdílnými výsledky a jejich mnohdy účelovou interpretací. Pro racionální posouzení možné souvislosti mezi léčbou neplodnosti a karcinomem ovaria přináší nové poznatky molekulární biologie a genetika. Cílem práce je presentovat současné na důkazech založené studie a nové informace o patogenezi karcinomu ovaria.