Publication details

Pravděpodobnost a statistika I

Authors

FORBELSKÁ Marie KOLÁČEK Jan

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Výuková publikace Pravděpodobnost a statistika I obsahuje axiomatický přístup k teorii pravděpodobnosti, dále popisuje náhodné veličiny a náhodné vektory a rozdělení pravděpodobností. Poté se zabývá charakteristikami rozdělení pravděpodobností, zejména charakteristikami polohy a variability, zmínka je též o charakteristické funkci. Závěr je věnován zákonům velkých čísel a centrální limitní větě. Většina tvrzení je přímo dokázána, některé složitější pasáže se odkazují na literaturu. Zkoumaná problematika je demonstrována na příkladech se snahou o lepší srozumitelnost textu. Publikace je určena zejména pro studenty předmětu PřF:M3121 Pravděpodobnost a statistika I.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info