Publication details

O knihách Roberta Musila

Title in English Robert Musil's books
Authors

MUSIL Robert KOPŘIVA Roman

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Arts

Citation
Description Překlad autopoetologické eseje. Musilova esej byla uveřejněna poprvé anonymně (leč s vědomou, ironickou narážkou na význam autorova českého jména) v časopise Loser Vogel redigovaném Franzem Bleiem (1913). Byla především polemikou s nepříznivým přijetím svazku jeho novel Spojování (Die Vereinigungen), jak ji reprezentoval jeho Musilův redakční kolega Jakob Schaffner z vlivného berlínského časopisu Neue Rundschau. Vyšla ovšem o dva roky později než recenze. Dnes již zapomenutý literát Schaffner (Musilův „literární geolog“) byl stoupencem tradiční epiky a odmítal syntézu vědy a poezie. S narážkou Na Skutky apoštolské (26, 24) ve své recenzi, že totiž příliš mnoho vědění vede k zběsilosti, odmítal přemíru intelektu, odkazoval na Boccaccia, Goetha, Kellera a Ibsena. Musil naproti namítal, že spisovatel se neučí od klasiků jako Goethe, Hebbel a Hölderlin, ale od moderních vědců, Ernsta Macha, Hendrika Antoona Lorentze, Hermanna Minkowského, Einsteina, Russella a jiných. Formulace jeho protějšku v polemice jsou zhusta citáty z Neue Rundschau. Spojování neocenil příliš kromě dalších ovšem ani vlivný kritik Alfred Kerr, který se zasloužil o úpravu a vydání Törlesse a napomohl příznivou recenzí debutantu Musilovi ke slávě. Spojování se šlo vlivem nepřijetí u kritiky špatně na odbyt.
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info