Informace o publikaci

O knihách Roberta Musila

Logo poskytovatele
Autoři

MUSIL Robert KOPŘIVA Roman

Rok publikování 2013
Druh Účelové publikace
Fakulta / Pracoviště MU

Filozofická fakulta

Citace
Popis Překlad autopoetologické eseje. Musilova esej byla uveřejněna poprvé anonymně (leč s vědomou, ironickou narážkou na význam autorova českého jména) v časopise Loser Vogel redigovaném Franzem Bleiem (1913). Byla především polemikou s nepříznivým přijetím svazku jeho novel Spojování (Die Vereinigungen), jak ji reprezentoval jeho Musilův redakční kolega Jakob Schaffner z vlivného berlínského časopisu Neue Rundschau. Vyšla ovšem o dva roky později než recenze. Dnes již zapomenutý literát Schaffner (Musilův „literární geolog“) byl stoupencem tradiční epiky a odmítal syntézu vědy a poezie. S narážkou Na Skutky apoštolské (26, 24) ve své recenzi, že totiž příliš mnoho vědění vede k zběsilosti, odmítal přemíru intelektu, odkazoval na Boccaccia, Goetha, Kellera a Ibsena. Musil naproti namítal, že spisovatel se neučí od klasiků jako Goethe, Hebbel a Hölderlin, ale od moderních vědců, Ernsta Macha, Hendrika Antoona Lorentze, Hermanna Minkowského, Einsteina, Russella a jiných. Formulace jeho protějšku v polemice jsou zhusta citáty z Neue Rundschau. Spojování neocenil příliš kromě dalších ovšem ani vlivný kritik Alfred Kerr, který se zasloužil o úpravu a vydání Törlesse a napomohl příznivou recenzí debutantu Musilovi ke slávě. Spojování se šlo vlivem nepřijetí u kritiky špatně na odbyt.
Související projekty:

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info