Publication details

Úvod do udržitelného rozvoje: souvislosti environmentálního pilíře.

Authors

BITTNER Michal

Year of publication 2013
MU Faculty or unit

Faculty of Science

Citation
Description Předložený studijní text je doplňkovým zdrojem informací k přednáškám předmětů ENV001 Environmentalistika v dnešním světě a ENV002 Trvale udržitelný rozvoj vyučovaných na Přírodovědecké fakultě Masarykovy univerzity. Cílem těchto předmětů je uvést studenty do problematiky udržitelného rozvoje, a protože je předmět mířen především na studenty Přírodovědecké fakulty, tak i diskutovat detailnější souvislosti jeho environmentálního pilíře (studijní text jako celek tak víceméně pokrývá náplň obou výše uvedených přednášek).
Related projects:

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info