Publication details

Účast veřejnosti při výstavbě dopravní infrastruktury

Authors

PRŮCHA Petr KLIKOVÁ Alena NECKÁŘ Jan

Year of publication 2014
Type Workshop
MU Faculty or unit

Faculty of Law

Citation
Related projects: