Publication details

BOV v didaktice zoologie

Title in English IBSE in Didactic of Zoology
Authors

RYCHNOVSKÝ Boris

Year of publication 2014
Type Conference abstract
MU Faculty or unit

Faculty of Education

Citation
Description Metody „Badatelsky orientované výuky“ (BOV) jsou v průběhu studia přírodopisu na PdF MU aplikovány v jednotlivých studijních předmětech jak v bakalářském tak i magisterském studiu. Jsou častou studijní strategií odborné přípravy v jednotlivých odborných předmětech včetně zoologických. Nejvýrazněji jsou uplatňovány v průběhu terénních cvičení. Mnohé úkoly BOV integrujeme se zážitkovou pedagogikou. Strategie BOV byla na PdF MU úspěšně aplikována i do didaktické oblasti studia Přírodopisu. V rámci Didaktiky zoologie je před studenty postaven zjednodušený úkol: hodnocení učebnic Přírodopisu pro ZŠ podle zoologického obsahu. Nedílnou součástí je kromě zhodnocení prezentace vyšších taxonů živočichů podle vytčených kritérií i hodnocení ekosystémového přístupu jednotlivých učebnicových řad. Podle kvantitativního hodnocení kapitol jednotlivými studenty vyplynou pozitiva a nedostatky jednotlivých učebnic a celých řad. Výsledkem předmětu je hlubší poznání všech nabízených řad učebnic Přírodopisu pro ZŠ (a nižší ročníky gymnázií), jejich zoologicko-ekologické vhodnosti a didaktické využitelnosti pro výuku Přírodopisu.

You are running an old browser version. We recommend updating your browser to its latest version.

More info