Informace o publikaci

BOV v didaktice zoologie

Autoři

RYCHNOVSKÝ Boris

Rok publikování 2014
Druh Konferenční abstrakty
Fakulta / Pracoviště MU

Pedagogická fakulta

Citace
Popis Metody „Badatelsky orientované výuky“ (BOV) jsou v průběhu studia přírodopisu na PdF MU aplikovány v jednotlivých studijních předmětech jak v bakalářském tak i magisterském studiu. Jsou častou studijní strategií odborné přípravy v jednotlivých odborných předmětech včetně zoologických. Nejvýrazněji jsou uplatňovány v průběhu terénních cvičení. Mnohé úkoly BOV integrujeme se zážitkovou pedagogikou. Strategie BOV byla na PdF MU úspěšně aplikována i do didaktické oblasti studia Přírodopisu. V rámci Didaktiky zoologie je před studenty postaven zjednodušený úkol: hodnocení učebnic Přírodopisu pro ZŠ podle zoologického obsahu. Nedílnou součástí je kromě zhodnocení prezentace vyšších taxonů živočichů podle vytčených kritérií i hodnocení ekosystémového přístupu jednotlivých učebnicových řad. Podle kvantitativního hodnocení kapitol jednotlivými studenty vyplynou pozitiva a nedostatky jednotlivých učebnic a celých řad. Výsledkem předmětu je hlubší poznání všech nabízených řad učebnic Přírodopisu pro ZŠ (a nižší ročníky gymnázií), jejich zoologicko-ekologické vhodnosti a didaktické využitelnosti pro výuku Přírodopisu.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info